Contact Service

Zakład Elektroniczny - działamy od 1989 r.

Obowiązek wobec Urzędu Skarbowego

Zakup i prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest obowiązkiem skarbowym każdego, kto prowadzi działalność w zakresie określonym przez Ministra Finansów. Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest obowiązkiem związanym z obliczaniem i odprowadzaniem należnych podatków. „Przegapienie” lub zbagatelizowanie zakupu kasy wiąże się z poważnymi sankcjami finansowymi, jaki może nałożyć Urząd Skarbowy, który egzekwuje stosowanie kas fiskalnych i sposób ich rozliczania.

W przypadku kontroli lub jakiegoś „życzliwego donosiku”, możemy mieć poważne problemy. Tymczasem, jeśli wszystko zrobimy, kiedy trzeba i jak należy, Skarb Państwa jeszcze dopłaci nam do kupowanych kas.

Fiskalizacja kasy
Nasz NIP jest wpisywany do modułu fiskalnego, a urządzenie przechodzi z trybu szkoleniowego na fiskalny.

Termin fiskalizacji kasy
W dniu, który zadeklarowaliśmy w Urzędzie Skarbowym jako rozpoczęcie ewidencjonowania naszego obrotu za pomocą kasy fiskalnej, serwisant (najpóźniej w tym dniu) musi dokonać „fiskalizacji kasy”!!!

Wybór serwisanta
Od wyboru firmy, w której kupiliśmy naszą kasę fiskalną, zależy jakiego będziemy mieli stałego serwisanta.  W przyszłości tylko on będzie miał prawo naprawiać i kontrolować naszą kasę! Serwis Firmy Contact Service opiekuje się kasami, również takich klientów, którzy zakupili je na początku wprowadzenia obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, czyli od kilkunastu lat.

Nieodwracalność fiskalizacji
Fiskalizacja jest procesem nieodwracalnym! Nasz NIP jest wpisywany do modułu fiskalnego. Jeśli w tym momencie ktoś popełni błąd i np. przestawi cyfry, cały moduł fiskalny trzeba będzie wymienić, a to wiąże się z dużym kosztem i kłopotem. Serwisant z reguły prosi o potwierdzenie wpisywanego numeru NIP. Tego momentu nie wolno bagatelizować, musimy dokładnie sprawdzać czy jest on prawidłowy. Pozostałe dane, np. adres, będzie można w przyszłości zmieniać, ale nie NIP! Kasa będzie drukować wprowadzone dane na początku każdego paragonu, który jest dokumentem fiskalnym.

Dalsza dokumentacja dla Urzędu Skarbowego
Po dokonaniu fiskalizacji  serwisant wypisuje zgłoszenie serwisu, a właściciel kasy zgłoszenie podatnika o miejscu instalacji kasy na odpowiednich formularzach. Dokumenty te muszą być dostarczone do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni!!!  Firma Contact Service pomaga swoim klientom wypisywać wszystkie konieczne dokumenty dla Urzędu Skarbowego oraz informuje, kiedy należy to zrobić.

"Książka Kasy"
Książka kasy fiskalnej jest fabrycznie przypisana do danego rządzenia fiskalnego. Tego dokumentu  nie wolno gubić. Musi on być zawsze tam, gdzie jest kasa. Zawiera między innymi informację, komu wolno zerwać plomby i naprawiać kasę. Jest ważnym dokumentem dla Urzędu Skarbowego. Po fiskalizacji wpisuje się w nią serwisant, co daje mu uprawnienia do naprawiania danej kasy. Właściciel także podpisuje się w książce. Musi także wpisać do niej numer ewidencyjny kasy, który otrzymuje z Urzędu Skarbowego ok. 2 tygodnie po fiskalizacji. Numer ten musi być także umieszczony przez właściciela kasy na obudowie.

e-max.it: your social media marketing partner