Contact Service

Zakład Elektroniczny - działamy od 1989 r.

Kto musi mieć kasę fiskalną?

Zgodnie z generalną zasadą kasę fiskalną będącą urządzeniem służącym do ewidencjonowania obrotów muszą posiadać wszyscy podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, jeżeli ich obroty przekroczą 20 000. Z tym, że w przypadku niektórych grup podatników np. taksówkarzy kasy są obowiązkowe niezależnie od obrotu. Najbezpieczniej jest się przy otwieraniu działalności skonsultować z dobrą księgową lub wręcz zadać pytanie w US.

 

Podatnicy, którzy jeszcze nie muszą myśleć o zakupie kas fiskalnych, to między innymi:

prowadzący czynności notarialne,

oferujący usługi usługi telekomunikacyjne (również art. 2 ust. 25a ustawy o VAT),

świadczący usługi elektroniczne, którzy równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT),

oferujący usługi ubezpieczeniowe i finansowe, z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,

prowadzący sprzedaż wysyłkową - jednak tylko w wypadku, kiedy zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Pełen wykaz czynności znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

e-max.it: your social media marketing partner